סוג מחסנית עגול מחובר עם בורג, מהווה קישורי נתיכים מהירים להגנה על מוליכים למחצה