סוג צינור מרובע מחובר בריח, מהווה קישורי נתיכים מהירים להגנה על מוליכים למחצה