התקני ניטור נתיכים

  • Fuse monitoring devices

    התקני ניטור נתיכים

    הוא מורכב מהחלקים הבאים: 1. חלוץ התכה, 2. מתג מיקרו (עם מגע קרוב רגיל אחד ומגע פתוח רגיל אחד), 3. בסיס לחלוץ ולמתג. התקני ניטור נתיכים מקבילים בדרך כלל מתחת לברגי הידוק המכסה בקצות הנתיך. כאשר הנתיך נשבר, הסיכה המכה נובעת מהחלוץ, מתג המיקרו דחף והאות נשלח או נקטע במעגל. אז ניתן לכוונן את המרחק בין שני קצוות ההידוק בטווח מסוים לצורך הקבלה עם נתיכים בגבהים שונים.