מרסן זכה בתואר הכבוד של CSR (אחריות חברתית) בשנת 2020

news1-1

מרסן היה אחראי על הצרכנים, הקהילות והסביבה תוך שהוא יוצר רווחים וקיבל על עצמו אחריות משפטית לבעלי המניות ולעובדים. אנו מאמינים כי האחריות החברתית של המפעלים מחייבת את המפעלים לחרוג מהתפיסה המסורתית של נטילת רווחים כמטרה היחידה, תוך שימת דגש על תשומת הלב לערך האנושי בתהליך הייצור ועל התרומה לאיכות הסביבה, הצרכנים והחברה.
מרסן נוהג בתפיסה זו וזוכה בתואר הכבוד של CSR (אחריות חברתית תאגידית) בשנת 2020.


זמן פרסום: 18 בנובמבר 2020