בסיסי / מחזיקי נתיכים מיוחדים

  • Special Fuse Bases / Holders

    בסיסי נתיכים / מחזיקים מיוחדים

    ישנם שני סוגים של מבנים עבור סוג זה של בסיסי נתיכים; אחד מורכב עם מנשא נתיכים, קישור הנתיך הבריח הוא
    מותקן למוביל, ואז הוא מוכנס למגעים סטטיים של התומך / הבסיס. אין מוביל למבנה האחר,
    כאשר נתיך הבריח מותקן ישירות למגעים הסטטיים של התומך / הבסיס. החברה יכולה לייצר בסיסים אחרים שאינם סטנדרטיים על פי דרישות הלקוחות.